ปรับปรุงล่าสุด 17/11/2563

สินค้าทุกรายการ Presea by Wacoal

ทางเลือกของผู้หญิงที่ต้องการความสบาย การออกแบบ ตัดเย็บ ตลอดจนการเลือกใช้วัตถุดิบที่นำมาผลิต ล้วนมีส่วนช่วยในการดูแลผิวพรรณของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่สูงขึ้น